Gen tloušťky se jmenuje FTO

Gen tloušťky se jmenuje FTO

Gen FTO kóduje enzym (také známý jako alpha-ketoglutarát dependentní dioxygenáza FTO), který je na základě opakovaných studií spojován s obezitou. U jedinců, kteří jsou nositeli nepříznivých variant tohoto genu, je tak o 70% vyšší pravděpodobnost, že se stanou...
Stárnout či nestárnout, toť otázka

Stárnout či nestárnout, toť otázka

Rozlišujeme dva typy stárnutí, chronologické a biologické. V chronologickém smyslu naše stáří odpovídá našemu věku, zatímco biologické stárnutí je stárnutí našeho těla. Jedná se stanovení, zda stav našeho těla odpovídá našemu věku. Například, když říkáme 70letému...