Co to je spánek a k čemu slouží?

Spánek je jedna z činností, kterou provozujeme všichni. Je to fáze organismu, při které dochází k psychické i fyzické regeneraci. Během spánku se nám uvolňují svaly, snižuje se naše tělesná teplota a zpomaluje se naše frekvence dýchání. Spánek tvoří asi třetinu našeho života a jeho nedostatek, či absolutní omezení může vést k psychickým potížím a dalším zdravotním problémům.

Během spánku se pravidelně střídá 5 fází a ty se dělí na Non-REM a REM (rapid eye movements). První fází spánku je lehký spánek, ve kterém se pomalu zpomaluje dýchání a další fyziologické funkce a můžeme se z ní lehce probudit. V následující fázi ustávají pohyby očí a upadáme do hlubšího spánku, poté následuje fáze hlubokého spánku. Z této fáze je velice těžké se probudit a když se to stane, tak zažíváme typický pocit rozlámání a často i nepříjemné třeštění hlavy. Tyto fáze se řadí mezi takzvané Non-REM, tedy bez pohybu očí.

Po nich následuje poslední fáze REM, při které se tělo chová jako by bylo aktivní, ale mysl je v bezvědomí. Pod víčky dochází k rychlému pohybu očí a začínají se nám zdát sny. Právě probuzení během této fáze vede k tomu, že si můžeme sny živě vybavit. Všechny tyto fáze jsou nutné proto, aby naše tělo dokázalo zcela zregenerovat a adaptovat se na stres. Díky kvalitnímu spánku můžete sílit fyzicky, ale i psychicky. Bez spánku si například ani dobře neuložíte naučenou látku, a proto není na místě spánek eliminovat, když se něco snažíte naučit.

Co má vliv na náš spánkový cyklus?

Člověk je denní tvor a v hlavě máme proto přirozené biologické hodiny, díky kterým jsme v noci unavení a jdeme spát. Tento mechanismus je řízen mimo jiné také hormonálně a závisí i na tom, jestli na nás působí modré světlo. To je dáno evolucí, protože běžně na nás takové světlo mohlo působit pouze přes den. Bohužel dnešní technologický pokrok přispěl k tomu, že na nás modré světlo působí téměř na každém rohu. Vyzařují ho monitory, displeje mobilů, navigací atd…. Jsme tedy doslova obklopeni věcmi, které mohou narušovat naše biologické hodiny. Jednou z možností, jak alespoň částečně snížíte expozici modrým světlem je stažení aplikace f.lux do vašeho telefonu a počítače, kde nastavíte, v kolik vstáváte a chodíte spát. Potom se světlo Vašeho záření automaticky změní v dobu, kdy již není vhodné, abyste byli vystaveni modrému světlu. Samozřejmostí je také neusínat u televize.

Kromě výše zmíněného jsou naše biologické hodiny také řízeny našimi geny. Ty totiž určují, jak jsou naše hodiny nastaveny, přesněji jaká je naše potřeba spánku a také, kdy jsme během dne na vrcholu sil a je tedy vhodné se soustředit na ty nejtěžší pracovní či jiné úkoly. Geny, které mají vliv na biologické hodiny jsou CLOCK a NPAS2, ty určují, zda se řadíte mezi ranní typ, noční typ nebo neutrální typ.

Co je specifické pro tyto typy?

Lidé, kteří se řadí mezi tzv. ranní typ mají sklon k večerní únavě a není pro ně těžké vstát brzy ráno. Také pro ně nemusí být zásadní problém, pokud budou mít mírně kratší dobu spánku (cca 6 hodin). Tito lidé, také méně často pociťují únavu během dne a většinou u nich není potřeba spát déle než osm hodin denně. Nejtěžším úkolům by se tento typ lidí měl věnovat přibližně pět hodin po probuzení.

Lidé, kteří spadají pod neutrální typ by si měli vytvořit ustálené denní rutiny, například ustálením doby, kdy vstávají a chodí spát. Tím zlepší kvalitu spánku a také celkové nastavení organismu. Tito lidé by se nejtěžším úkolům měli věnovat přibližně 6 hodin po probuzení.

Posledním běžným typem je noční typ. Tito lidé, lidé mají sklon k tomu chodit spát později a ráno si více přispat. Je u nich také častější, že trpí nedostatkem spánku a je proto nezbytné vytvořit si pravidelnou spánkovou rutinu. Osoby tohoto typu dosahují nejlepších výkonů přibližně 11 hodin po probuzení.

Zajímavé také je, že existuje přibližně 5 % lidí, kteří se řadí mezi tzv. krátké spáče. Ti mohou spát méně než šest hodin denně, a přesto se budou cítit skvěle a budou schopni na plno fungovat.

Zajímá vás, jaký typ jste vy?

V takovém případě můžete kontaktovat některého z našich partnerů. Ti vám zprostředkují vaši vlastní analýzu DNA a vy budete mít možnost následně získané informace využít pro zlepšení vašeho zdraví a výkonu.


Zdroje:
1. Benedetti et al. (2007). Actimetric evidence that CLOCK 3111 T/C SNP influences sleep and activity patterns in patients affected by bipolar depression. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 144B(5): 631-635

2. Katzenberg et al. (1998). A CLOCK polymorphism associated with human diurnal preference. Sleep. 21(6): 569-576

3. Mishima et al. (2005). The 3111T/C polymorphism of hClock is associated with evening preference and delayed sleep timing in a Japanese population sample. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 133B(1): 101-104

Autor: Žatečka Ladislav