Všichni jsme jedineční! Od barvy očí, po tvar chodidla. Naše geny zodpovídají za to, jak vypadáme, ale také za naše zdraví. V současné době existují i důkazy o tom, že genetika ovlivňuje naši schopnost zpracovávat jednotlivé živiny v potravinách a následný vliv našeho stravování na naše zdraví.

Nový vědní obor nutrigenetika se mimo jiné snaží pomocí genetické analýzy zjistit predispozice k nemocem (diabetes II. typu) a způsoby, jak jim předejít odpovídající změnou v jídelníčku. Pokud totiž dokážeme správně zanalyzovat a interpretovat výsledky genetické analýzy, tak můžeme tvořit personalizovaná výživová doporučení. Díky nim bude možné předejít nebo oddálit některé zdravotní problémy.

Je nutné zmínit, že se nyní jedná o velice mladý obor. Avšak zájem o tuto oblast je enormní, a proto se velice rychle rozvíjí. Postupnými kroky se tak blížíme k tomu, že budeme schopni přecházet jistým zdravotním problému místo, abychom pouze řešili jejich následky.

Na co všechno může mít rozdílná genetika vliv?

Náš vlastní genetický profil má vliv na to, co jsme a nejsme schopni dobře strávit. Také dokáže ovlivnit tendenci k nabírání hmotnosti a vstřebávání jednotlivých vitaminů a minerálních látek. Pomocí analýzy našeho genetického profilu můžeme pochopit důvod některých nepříjemných příznaků (laktózová/glutenová intolerance) a taky můžeme lépe bojovat proti nadváze a nemocem, které jsou ovlivnitelné naším životním stylem.

Určitě jste si všimli, že někteří lidé mohou sníst téměř vše na čem spočine jejich zrak, zatím co jiní se musí hlídat, aby náhodou nesnědli o pár kalorií víc. To může být spojeno s geny, které jsou ve specifických variantách zastoupeny u osob s nadváhou a obezitou. My v rámci analýzy Maximum Performance analyzujeme za tímto účelem geny INSIG2, MC4R, TNFA, PCSK1, NRXN3, TMEM18, GNPDA2, BDNF, APOA2, FTO.

Zde tedy máte pouze krátký výčet toho, co vše může genetika ovlivnit, a nyní se také dozvíte, co vám její znalost může přinést.

Jak vám tedy znalost vaší DNA může pomoci?

  • Zjistíte vhodný způsob stravování
  • Zjistíte, u kterých vitaminů máte riziko nedostatku/nadbytku
  • Zjistíte, u kterých minerálních látek máte riziko nedostatku/nadbytku
  • Zjistíte, jak dobře zvládáte oxidační stres
  • Zjistíte, jaký máte sklon k zavilostem (alkohol, nikotin)
  • Zjistíte, jaký máte sklon ke zranění
  • Zjistíte, zda máte gen válečníka jako Jirka Tkadlčík!
  • Zjistíte, zda je u vás zvýšené riziko chronického zánětu
  • Zjistíte, zda vám hrozí riziko vysokého cholesterolu

Seznam pokračuje mnohem dál, tak neváhejte a nechte se otestovat. Pamatujte, že se jedná o investici, kterou uděláte pouze jednou za život.