Víte, co to je oxidační stres a co ho způsobuje? Oxidační stres vzniká v důsledku nerovnováhy mezi tvorbou volných radikálů a schopností našeho těla je odbourávat. Volné radikály pak následně mohou napadat buňky a tkáně organismu a poškozovat je. To může dále vést k různým zánětům, nemocem a v krajním případě až ke vzniku rakoviny. Proto v našem těle existuje celá řada enzymů a mechanismů pro jejich odbourávání a stabilizaci. Těmito mechanismy následně dokážeme předcházet oxidačnímu stresu, a lépe se tak zvládneme vypořádat i s různými negativními vlivy prostředí, jako je kouření, výfukové plyny nebo smog.

Mezi nejdůležitější enzymy pro odbourávání volných radikálů řadíme chinon oxidodoreduktáza a kataláza. Katalázu kóduje gen CAT a chinon oxidoreduktáza je kódována genem NQO1. Na základě analýzy těchto dvou genů můžete zjistit, zda jste vystaveni oxidačnímu stresu více, nebo méně. Přesněji jak aktivní jsou u Vás tyto enzymy pro odbourávání volných radikálů.

Pokud zjistíte, že máte nepříznivé varianty těchto genů, tak hned nemusíte zoufat, pouze byste tomu měli přikládat určitou pozornost. Tato informace Vám vlastně říká, že byste se neměli zbytečně vystavovat látkám, které mohou zvyšovat oxidační stres Vašeho organismu, jako je výše zmíněné kouření, a že byste na rozdíl od lidí s příznivými variantami těchto genů měli dbát na zvýšenou konzumaci protektivních látek.

Potraviny, které Vám pomohou lépe bojovat s volnými radikály jsou například citrusové plody, lesní ovoce, zelený čaj a sklenice kvalitního červeného vína. Tyto potraviny obsahují látky, které působí jako antioxidanty, a kompenzují tak potenciálně nedostatečnou aktivitu Vašich enzymů. Antioxidanty jsou látky, které v relativně malém množství dokážou bránit oxidaci látky, která je v nadbytku. Mezi nejznámější antioxidanty patří například vitamin C, E a selen.


Hu in Diamond (2003). Role of glutathione peroxidase 1 in breast cancer: loss of heterozygosity and allelic differences in the response to selenium. Cancer Res 63(12): 3347-3351

Nadif et al. (2005). Association of CAT polymorphisms with catalase activity and exposure to environmental oxidative stimuli. Free Radic Res 39(12): 1345-1350

Perianayagam et al. (2007). NADPH oxidase p22phox and catalase gene variants are associated with biomarkers of oxidative stress and adverse outcomes in acute renal failure. J Am Soc Nephrol 18(1): 255-263

Ratnasinghe et al. (2000). Glutathione peroxidase codon 198 polymorphism variant increases lung cancer risk. Cancer Res 60(22): 6381-6383

Ross (2005). Functions and distribution of NQO1 in human bone marrow: potential clues to benzene toxicity. Chem Biol Interact 153-154: 137-146

Saldivar et al. (2005). An association between a NQO1 genetic polymorphism and risk of lung cancer. Mutat Res. 582(1-2): 71-78

Siegel et al. (1999). Genotype-phenotype relationships in studies of a polymorphism in NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1.

Zhao et al. (2012). Genetic oxidative stress variants and glioma risk in a Chinese population: a hospital-based case-control study. BMC Cancer 12: 617

Autor: Žatečka Ladislav