Existuje spousta výživových směrů, které slibují vysněnou postavu a udržitelné výsledky. Některé jsou extrémní, jiné méně a často se významně odlišují. Jednu věc má ale většina z nich společnou, a to doporučení konzumovat, co nejméně ultra-zpracované potraviny. Dnes se podíváme těmto potravinám na zoubek. Zjistíte, co to vlastně jsou ultra-zpracované potraviny a jaký mají vliv na náš apetit.

Potraviny můžeme rozdělit dle kritérií NOVA do 4 skupin. První skupina je tvořena potravinami nezpracovanými, nebo minimálně zpracovanými. Mezi tyto potraviny patří například čerstvé a mražené ovoce, chlazené maso, jogurt, vejce. Druhá skupina zahrnuje zpracované ingredience jako například rostlinné oleje, nebo sůl. Třetí skupina jsou již potraviny zpracované, mezi které patří masné výrobky, sýry a také sterilovaná zelenina. Poslední skupinou jsou ultra zpracované (UZ) potraviny, které jsou běžně ihned připravené ke konzumaci a jsou velice chutné. Do této skupiny patří čokoláda, chipsy, instantní potraviny, polotovary a sladké. (Monteiro et al. 2019) Právě poslední skupina potravin, je ta, která je zapovězena převážnou většinou výživových směrů. Proč jsou, ale tyto potraviny zapovězené? Ještě do nedávna neexistovala studie, která by prokázala pozitivní vliv eliminace UZ potravin a jejich nahrazení potravinami nezpracovanými. Z toho důvodu se v nedávné studii právě tomuto problému rozhodli věnovat.

Ve zmíněné studii byl sledován vliv na příjem energie u 20 mladých dobrovolníků s mírnou nadváhou. Byl pozorován jejich apetít a také rychlost konzumace a bylo zjištěno, že skupina, která konzumovala UZ potraviny jedla o dost rychleji, než skupina, která jedla nezpracované potraviny. Skupina konzumující UZ potraviny také měla sklon ke konzumaci většího množství jídla. Studie dále ukázala, že tuková tkáň se zvýšila během konzumace UZ potravin vlivem vyššího příjmu (Hall et al. 2019).

Výsledky studie naznačují, že vyřazením nebo omezením příjmu UZ potravin, můžeme lépe dosáhnout úbytku hmotnosti (Hall et al. 2019). To samozřejmě neznamená, že byste se měli do konce života vyhýbat veškerým UZ potravinám, které máte mnohdy tak rádi. Pouze by bylo vhodné, aby váš jídelníček byl primárně složen z potravin, které spadají do skupin 1 až 3, protože ty mají mnohdy prokazatelný pozitivní efekt. Tyto potraviny vám také pomohou lépe udržet vaše chutě na uzdě, neboť se po nich budete cítit déle sytí.

Poznámka pro zvědavé: Studie měla samozřejmě limitace

  • Nízký počet dobrovolníků
  • Krátká doba studie
  • Nebyl sledován případný psychologický důvod vyšší konzumace
  • Mezi změnou diety z nezpracovaných na UZ potraviny, nebyl neutrální jídelníček („wash-out“p eriod)

Zdroje:
Monteiro, C.A., Cannon, G., Levy, R.B., Moubarac, J.C., Louzada, M.L., Rauber, F., Khandpur, N., Cediel, G., Neri, D., Martinez-Steele, E. and Baraldi, L.G., 2019. Ultra-processed foods: what they areand how to identify them. Public health nutrition, 22(5), pp.936-941.

Hall, K.D., Ayuketah, A., Brychta, R., Cai, H., Cassimatis, T., Chen, K.Y., Chung, S.T., Costa, E., Courville, A., Darcey, V. and Fletcher, L.A., 2019. Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: an inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. Cell metabolism.